Regressie
Regressie
   

Privacy

Dit document betreft het zorgvuldig omgaan met uw privacy, zoals door de wet AVG  vanaf mei 2018 vereist wordt. Als u bij mij komt en de behandelovereenkomst ondertekent, geeft u daarmee ook aan dat u accoord gaat met het onderstaand beschreven beleid.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandeling. Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet WGBO vereist, 15 jaar bij mij thuis bewaard.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik zou maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt van mij, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

 

 

 

© Regressiepraktijk Adri Fikkers | Met gebouwd door: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 25-05-2018 .