Regressie
Regressie
   

Privacy

Dit document betreft het zorgvuldig omgaan met uw privacy, zoals door de wet AVG  vanaf mei 2018 vereist wordt. Als u bij mij komt en de behandelovereenkomst ondertekent, geeft u daarmee ook aan dat u accoord gaat met het onderstaand beschreven beleid.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandeling. Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens,
 • en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet WGBO vereist, 15 jaar bij mij thuis bewaard.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw explicite toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, bij ziekte of vakantie, mocht dit door u gewenst zijn.
 • Voor het anonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Op de bankafschriften staan enkele gegevens. De accountant heeft deze nodig voor het controleren van mijn praktijkvoering en maken van een jaarverslag. Ook hij is gehouden aan dezelfde wet AVG.

Als ik vanwege een andere reden gebruik zou maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt van mij, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van behandeling
 • dat het gaat om psychosociale therapie met de daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult

 

 

 

 

© Regressiepraktijk Adri Fikkers | Met gebouwd door: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 25-05-2018 .